Upang makita ang libu-libong mga karaniwang Kristyano na tumitira nang mapagdasal sa mga "unreached" na mahihirap na komunidad sa mga lungsod sa buong mundo.

tlFilipino